zq.-Emilia sobrina del pintor 1914*

zq.-Emilia sobrina del pintor 1914*