La Calzada de Oropesa. Casa de la Castilla. 1958 (P-66)

La Calzada de Oropesa.  Casa de la Castilla. 1958 (P-66)