Gamonal. Talavera de la Reina. Iglesia. 1959 (P-274)

Gamonal. Talavera de la Reina. Iglesia. 1959 (P-274)